menu

Mogelijkheden

Bedrijfsfeesten

Vele (internationale) bedrijven gingen u voor. U kunt denken aan een sfeervolle kerstbijeenkomst, opgeluisterd door een Dickens koortje of een feestelijke nieuwjaarsreceptie als start voor een succesvol jaar. De mogelijkheden van de Lambertuskerk zijn onbeperkt. Te denken valt aan:

Lees meer

Concerten

Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat zo'n geweldige plek als de Lambertuskerk vaak wordt gebruikt voor concerten. Veel musici en koren zijn met regelmaat te gast in de kerk en zij roemen de akoestiek.

Lees meer

Diploma uitreikingen

Een diploma uitreiking in de Lambertuskerk vormt het hoogtepunt van de afsluiting van een schoolperiode. Dit geldt voor de leerling,  maar zeker ook voor de (groot-)ouders en andere belangstellenden. De sfeervolle ambiance van de Lambertuskerk draagt hiertoe zeker bij.

Lees meer

Rouwbijeenkomsten

Een afscheid/uitvaart is voor u een belangrijke en bijzondere gebeurtenis. U wilt uiteraard dat de bijeenkomst zo wordt ingericht dat er recht wordt gedaan aan uw eigen wensen en die van de overledene en dat er op een passende manier afscheid kan worden genomen.

Lees meer

Tentoonstellingen

Gedurende het hele jaar kan de Lambertuskerk beschikbaar worden gesteld voor het inrichten van kortlopende tentoonstellingen. Daarbij geldt dat (commerciele)  verhuur van de Lambertuskerk prevaleert boven het gebruik voor exposities.

Lees meer