menu

Dank aan gulle gever!

In de Lambertuskerk bevindt zich een zuiltje met daarop een geldkistje gemonteerd, bedoeld voor donaties t.b.v. de instandhouding van de kerk.

Hierin werden vrijdagochtend 14 december maar liefst vier biljetten van € 100,- aangetroffen.

We bedanken de gulle, anonieme gever van harte voor deze substantiële bijdrage aan het behoud van onze mooie kerk.  

Voor onverlaten: het kistje is weer geheel leeg.