menu

Feest der Abrahammen

Van oudsher was de kerk een plaats waar de belangrijke momenten van het leven zich voltrokken; geboorte, huwelijk en overlijden.

En nog is de Lambertuskerk daar een sfeervolle plek voor.

En voor nog veel meer. Zoals een gezellig feest van mannen die een belangrijke mijlpaal bereikten, een groot aantal leutige Abrahammen uit de regio.