menu

Najaarsconcert Oosterhouts Symfonie Orkest op 11 november (Archief)

Het programma ziet er als volgt uit:

Mars uit ‘Scipio’

Georg Friedrich Händel (1685 -1759) 

Delen uit ‘Die Zauberflöte’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Dance of the Amazon

Anatholy Lyadov (1855 - 1914)

Karelia Ouverture

Jean Sibelius (1865 - 1957)

Pauze

De Sneeuwman

Howard Blake (1938) 

De dirigent is Carlo Nabbe

Carlo Nabbe geeft al geruime tijd met veel passie en plezier leiding aan het Oosterhouts Symfonie Orkest. Hij richtte zich de afgelopen jaren met name op de cohesie en de expressieve kracht van het orkest.