menu

Van huwelijk, bedrijfsfeest tot afscheid

Velen gingen u voor...

Hoogwaardigheidsbekleders, 'gewone' burgers, pelgrims, kerkgangers, edelmannen en -vrouwen. Zij allen hebben hun voetstappen liggen in een van de oudste kerken van Noord Brabant, de monumentale Lambertuskerk. Maak kennis met de indrukwekkende geschiedenis van het gebouw en ontdek de unieke mogelijkheden van de Lambertuskerk als locatie voor uw evenement zoals huwelijken, afscheidsrituelen/begrafenissen, tentoonstellingen, bedrijfspresentaties, diners, recepties... Wij nodigen u uit te informeren naar de vele mogelijkheden!

Het bijzondere aan het interieur van de Lambertuskerk is dat het gebouw bestaat uit één grote en lichte ruimte. Alle evenementen krijgen een bijzondere sfeer door de wijze waarop het licht door de ramen naar binnenvalt. Het monumentale kerkgebouw heeft een zeer ruimtelijke, open uitstraling. En daardoor zijn de gebruiksmogelijkheden eindeloos. 
Wilt u een muziek- of theateruitvoering geven? Hebt u iets te vieren? Maak dan een afspraak om de fraai landschappelijk gelegen Lambertuskerk te bekijken. 

Enkele suggesties?

 • Recepties
 • Bedrijfsfeesten
 • Huwelijken- en trouwfeesten
 • Orgelconcerten
 • Rouwbijeenkomsten
 • Toneel-en theateruitvoeringen
 • Trainingen
 • Concerten
 • Exposities
 • Lezingen
 • Diners
 • Colleges
 • Radio-en televisieopnames
 • CD-registraties
 • Modeshows
 • Fotoshoots
 • Vergaderingen
 • Diploma-uitreikingen
 • Proeverijen
 • Kerkdiensten
 • Veilingen
 • Beurzen
 • Doopfeesten
 • Baby showers

 

Meer informatie?

Lees meer bij faciliteiten en gebruikmogelijkheden ! Samen met u kunnen we uitstekend invulling geven aan veelsoortige evenementen.  

Gebruiksmogelijkheden

Rouwbijeenkomsten

Een afscheid/uitvaart is voor u een belangrijke en bijzondere gebeurtenis. U wilt uiteraard dat de bijeenkomst zo wordt ingericht dat er recht wordt gedaan aan uw eigen wensen en die van de overledene en dat er op een passende manier afscheid kan worden genomen.

Lees meer

Tentoonstellingen

Gedurende het hele jaar kan de Lambertuskerk beschikbaar worden gesteld voor het inrichten van kortlopende tentoonstellingen. Daarbij geldt dat (commerciele)  verhuur van de Lambertuskerk prevaleert boven het gebruik voor exposities.

Lees meer

Concerten

Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat zo'n geweldige plek als de Lambertuskerk vaak wordt gebruikt voor concerten. Veel musici en koren zijn met regelmaat te gast in de kerk en zij roemen de akoestiek.

Lees meer

Diploma uitreikingen

Een diploma uitreiking in de Lambertuskerk vormt het hoogtepunt van de afsluiting van een schoolperiode. Dit geldt voor de leerling,  maar zeker ook voor de (groot-)ouders en andere belangstellenden. De sfeervolle ambiance van de Lambertuskerk draagt hiertoe zeker bij.

Lees meer

Bedrijfsfeesten

Vele (internationale) bedrijven gingen u voor. U kunt denken aan een sfeervolle kerstbijeenkomst, opgeluisterd door een Dickens koortje of een feestelijke nieuwjaarsreceptie als start voor een succesvol jaar. De mogelijkheden van de Lambertuskerk zijn onbeperkt. Te denken valt aan:

Lees meer