Colofon en vrienden

Deze website is gemaakt in opdracht van de Stichting Lambertuskerk Raamsdonk. ©2022 Stichting Lambertuskerk Raamsdonk.

De foto's op de website van de Lambertuskerk Raamsdonk zijn voor zover bekend van Cor Viveen Etten-Leur, Anneke Moerenhout Made, BN/DeStem Breda, Jacomijn Dijkers, Gerard Franken, André CoolsMariëtte Aernoudts, Sander Lodewikus, FotoArt Denise en Roberto Foac.

De Lambertuskerk weet zich ook gesteund door de stichting Vrienden van de Lambertuskerk en sponsors.

Stichting Vrienden van de Lambertuskerk te Raamsdonk

De Stichting Vrienden is 20 maart 1995 opgericht en stelt zich ten doel de instandhouding van de Lambertuskerk te Raamsdonk.
De stichting Vrienden tracht haar doel te realiseren door bekendheid te geven aan de Lambertuskerk en financiën te verwerven voor de instandhouding van de kerk. De Stichting Vrienden is een door de belastingdienst erkende ANBI instelling.

Op verzoek van de Stichting Lambertuskerk te Raamsdonk, die de kerk beheert en exploiteert, kan de Stichting Vrienden geldmiddelen ter beschikking stellen aan de Stichting Lambertuskerk voor onderhoud en restauratie van de kerk of aanschaf van benodigde goederen voor de exploitatie. Zo heeft de Stichting Vrienden begin deze eeuw flinke bedragen ter beschikking gesteld voor de grote restauratie die toen werd uitgevoerd. In de jaren daarna is er geld gefourneerd voor een concertvleugel, een buitenlamp, het toegangshek en een AED apparaat. Recent zijn de twee statenbijbels uit 1765 van de heer van Raamsdonk en zijn vrouw gerestaureerd in opdracht van de Stichting Vrienden.

De Stichting Vrienden zorgt ook voor promotie van de kerk onder andere door opname in de toeristische brochure van de VVV Geertruidenberg, publicaties over de kerk en rondleidingen in de kerk.

Het huidige bestuur bestaat uit: Jan Molewijk, (voorzitter) Jan van Gils (secretaris) en Wim Sluiter (penningmeester).

Voor meer informatie over de wijze waarop u kunt bijdragen aan een goede exploitatie en beheer van de Lambertuskerk te Raamsdonk kunt u contact opnemen.

Wij zijn ook blij met een aantal trouwe sponsors en donateurs. Het voordeel van schenken aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s of goeddoelinstellingen) is dat u, afhankelijk van de vorm, de gift geheel (als periodieke giften), of gedeeltelijk (gewone gift) in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen.