Disclaimer

Zorgvuldigheid

Deze website bevat informatie afkomstig van de Stichting Lambertuskerk Raamsdonk en van derden. Ondanks de grote zorgvuldigheid en nauwkeurigheid bij het samenstellen en publiceren van het materiaal, kan de informatie incorrect en/of incompleet zijn. In geen enkel geval is de Stichting Lambertuskerk Raamsdonk aansprakelijk voor (gevolg-)schade die zou voortvloeien uit het direct of indirect gebruik van het materiaal en/of informatie van deze website.

Vrijwaring

De stichting gaat ervan uit dat derden die ons materiaal ter publicatie aanbieden, ons volledig vrijwaren van auteursrechtelijke aanspraken. Wij hebben alle moeite genomen om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Alle teksten en/of foto's publiceren wij volkomen te goeder trouw, na verkregen zekerheid of in de volle overtuiging dat het materiaal mag worden gebruikt. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, of hun toestemming om welke reden dan ook willen intrekken, vragen wij vriendelijk om direct contact met ons op te nemen.

Privacy 

De Stichting Lambertuskerk Raamsdonk respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoek(en) en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan de Stichting Lambertuskerk Raamsdonk worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. De Stichting Lambertuskerk Raamsdonk heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan derhalve niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.