Baken voor dijken

1612

De kerk heeft aan vele rampen het "hoofd" moeten bieden. De elementen hebben haar niet gespaard, maar telkens weer werd ze opgebouwd. Ze diende trouwens ook als "baken", want in een ordonnantie van het Heemraadschap van 6 oktober 1612 lezen we het volgende: de dijken van alle polders der gemeente te Raamsdonk moeten zo hoog onderhouden worden als de bout die in de Grote oude Kerk van Raamsdonk zit geslagen. 

Ets Lambertuskerk Raamsdonk
Bron
Tekst overgenomen uit de 'Geschiedenis van Raamsdonk', uitgegeven door de Stichting Ontmoetingcentrum Raamsdonk.