Huub Stijnen

Huub, aimabel en kundig bestuurder heengegaan

Huub Stijnen, die aan de wieg stond van de ingrijpende restauratie van de Lambertuskerk en jarenlang secretaris was van de stichting die de monumentale kerk beheert, is ons ontvallen. Hij overleed op 22 juni 2022. 

Een week later, op 28 juni, namen we afscheid van Huub in ‘zijn’ Lambertuskerk. Wij herinneren hem in dankbaarheid en met heel veel warmte. Zijn vrouw Jeanne, de kinderen en kleinkinderen wensen wij alle kracht toe bij het omgaan met dit grote verlies. 

Het bestuur van de Stichting Lambertuskerk

 

In memoriam Huub Stijnen (1943 – 2022)

Huub vertegenwoordigde twee tegenpolen in zich. Hij wilde alles tot in de puntjes geregeld hebben. Maar tegelijk kon hij met zijn spitse humor ook heerlijk relativeren. De ideale combinatie van eigenschappen om zaken voor elkaar te boksen. En dat kon hij. 

Aimabel, sociaal en een doorzetter. Vooral dat beeld kwam naar voren tijdens de uitvaartdienst op 28 juni in de Lambertuskerk. De vele herinneringen en anekdotes van onder anderen zijn kinderen,  kleinkinderen en de bevriende pastor schetsten een man die hechtte aan zijn eigen gewoontes en stramienen. Maar dat ging nooit ten koste van de enorme warmte voor zijn dierbaren en zijn sociale betrokkenheid. 

Eigenlijk een afspiegeling van zijn levensloop. In zijn jonge jaren was hij marechaussee. Daarna boog hij zijn carrière - mede door veel zelfstudie - om naar ambtelijke functies in het sociale domein. Om, feitelijk na zijn pensioengerechtigde leeftijd, op uitdrukkelijk verzoek,  nog gemeentesecretaris te worden van de gemeente Geertruidenberg. 

Vijftien cent

Hij genoot ervan onder de mensen te zijn en zich in te zetten voor de gemeenschap. Een harde werker, met als persoonlijk levensmotto: ,,Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt misschien nooit een kwartje. Maar wel vijftien cent.”

Huub was een positief ingesteld mens. Een levensgenieter met een voorliefde voor Frankrijk en culinaire geneugten. Een man die wist wat ‘joie de vivre’ was.   

Regelaar

Zijn uitvaart had plaats in ‘zijn’ Lambertuskerk. En dat bezittelijk voornaamwoord is geheel op zijn plaats. Samen met Frits Niessen en Frits Plasman vormde Huub de drijvende kracht achter de restauratie van de Lambertuskerk aan het begin van deze eeuw. Het is enorm triest dat al deze drie mannen ons de afgelopen jaren zijn ontvallen. 

Huub werd eind negentiger jaren secretaris van het bestuur. Dat was hem op het lijf geschreven. De kerk stond in die tijd leeg. Het  interieur verkeerde in zeer slechte staat. Samen maakte het driemanschap, ondersteund door de rest van het bestuur, plannen om de kerk te restaureren en in zijn oude luister te herstellen. 

Frits Niessen was de trekker, Frits Plasman de doener en Huub Stijnen de regelaar. 

Wijn

Er was veel geld nodig en dus moesten veel  subsidie verlenende fondsen worden aangeschreven. Nou, laat dat maar aan Huub over. Met de juiste onderbouwing en tot in de puntjes geformuleerd gingen talrijke brieven de deur uit. 

En niet zonder resultaat. In 2002 was er voldoende geld in kas om te beginnen met de eerste fase van de restauratie van het interieur  en het monumentale orgel. Huub bedacht ook nog andere manieren om geld binnen te krijgen, zoal de verkoop van flessen wijn met het etiket van de Lambertuskerk. 

In september 2004 was de restauratie van de kerk voltooid. Maar Huub was intussen al gestart met een werkgroep exploitatie die moest bedenken hoe we na de restauratie voldoende inkomsten zouden hebben om de kerk in goede staat te houden. 

Door promotie-activiteiten zoals open dagen, publiciteit en een eigen website kwamen er steeds meer betalende gebruikers van de kerk.

Babs 

Van 2004 tot 2013 was Huub naast secretaris ook beheerder van de kerk, de spin in het web van de exploitatie, geholpen door de andere vrijwilligers. Ook trad hij een groot aantal jaren op als babs, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Gehuld in een imposante toga, welbespraakt, zijn toespraken doorspekt met treffende humor, verbond hij vele stellen in de echt. 

Afscheid

In 2013, toen alles draaide als een tierelier, kon hij met een goed gevoel afscheid nemen en zijn taken overdragen aan zijn opvolger. In dat jaar ontving hij de penning van verdienste van de gemeente Geertruidenberg. Hij was ook lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

De naam van Huub Stijnen zal onlosmakelijk verbonden blijven met het voortbestaan van de Lambertuskerk in Raamsdonk.

Jan van Gils, voorzitter

Johan van Uffelen, ex-bestuurslid

Lees ook